Av. Özkul Özyiğit

Disiplin Kurulu Başkanı

Av. Süleyman Dolmacı

Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Ezer Özsoy

Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Hüseyin İzveren

Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Uygar Kalmaz

Disiplin Kurulu Üyesi