Av. Arzu İzveren

Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı

Av. Çağıl Özsoy

Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Hüseyin Kaşot

Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Cemal Gündüz

Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Oktay Çınar

Yönetim Kurulu Üyesi

Nurettin Karagözlü

Yönetim Kurulu Üyesi

Cemre İpçiler

Yönetim Kurulu Üyesi