Sağlık Protokolü Ortak Metin


20 Aralık 2022 tarihinde K.K.T.C Hükümeti ile T.C Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma içeriği sağlık alanında çalışmalar yürüten hiçbir örgütle paylaşılmamış, görüş veya öneri alınmamış ve meclis onayına gelene kadar gizlenmiştir. Meclis onay yasası gerekliliği nedeniyle meclis komitesinde erişilebilen anlaşma incelendiğinde,

1- İçerdiği muğlak ve geniş konu başlıkları nedeniyle ülkemiz sağlık sistemini yurtdışına bağımlı hale getirecek.

2- Ülkemiz mevcut kamu hastaneleri ve yeni yapılacak hastanelerin yönetim, yatırım, işleyiş modellerinin devlet hastanesi mantığından uzaklaştırıp özel kamu ortaklığına dönüştürecek.

3- Ortak veri kaydedilen programlar vasıtasıyla hastaneye başvuran kişilerin hassas veri olarak nitelenen kimlik, hastalık vb. özel bilgilerinin yurtdışında merkezi olan şirketler vasıtasıyla paylaşılmasını sağlayarak mevcut uygulamalarla var olan veri güvenliği tehdidini artıracak.

4- Sağlık alanında mevzuat düzenlemeleri ile organ, doku ve kök hücre naklinde suistimale varabilecek uygulamalar ve modern tıp dışındaki uygulamaların yasallaşmasına neden olabilecek.

5- T.C Sağlık Bakanlığının bazı yetkilerini USHAŞ adlı şirkete delege edebileceğini belirttiği madde ile ilgili şirket sağlık alanının tüm alanlarında yetkili hale gelebilecek. Temel amacı Türkiye’de özel ve kamu hastanelerine yurtdışından hasta sağlayıp maddi kazanç elde etmek olan USHAŞ adlı şirket KKTC sınırları içerisinde faaliyetlerini bu yönde yürütebilecek.

6- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf, kozmetik vb. ürünlerin öncelikli olarak USHAŞ’tan temin edilmesi sağlanarak bağımlılık arttırılacak, bu konuda tekelleşmenin önü açılacak.

7- T.C ve KKTC uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmet yükümlülüğünü KKTC’de uygulanmasının kapsamı dar tutulduğu ve tüm çift uyrukluları kapsamadığından eşitlik ortamı sağlayamayacak.

8- Yarı zamanlı Türkiye hastanelerine uzmanlık eğitimi için giden hekimlerin özlük haklarının sağlanması ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmayacak.

İnsanların mental olarak zorlandığı, belirsizliğin hâkim olduğu ve güven duygusunun yitirildiği böylesi bir dönemde, muğlak maddeler içeren uluslararası anlaşmalar toplumdaki huzursuzluğu artıracak, ücretsiz kamusal sağlık hizmetlerine ulaşımının daha da kötüleşmesine yol açacaktır.

Aşağıda imza sahibi örgütler olarak; ülkemiz sağlık sistemini güçlendirmek yerine dışa bağımlı hale getirecek, suistimallere yol açabilecek, devlet hastanelerinden kamu özel ortaklığına geçilebilecek, hasta veri güvenliğini tehdit edecek, ilaç, tıbbi malzeme vb. gibi alanlarda tekelleşmenin önünü açabilecek, modern tıp uygulamalarından uzaklaştıracak bu anlaşmanın yürürlüğe girmemesi ve yeni bir anlaşmayla revize edilmesini talep ederiz.

Toplum menfaati gözetilmesi adına oluşturulacak anlaşmanın hazırlanma aşamasında ilgili bütün örgütlerle iş birliği yapılmasıdır. İş birliği ve sağlık sisteminin daha iyiye gidebilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Barolar Birliği

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ)

Evrensel Hasta Hakları Derneği

 

5.5.2023