K.T. Barolar Birliği Genel Kurulu, 8 Temmuz 2024 (Pazartesi) günü yaptığı Olağanüstü Genel Kurul’da avukatlık mesleği ve yargının geleceği için önemli kararlar almıştır.


Barolar Birliği Genel Kurulu, 8 Temmuz 2024 (Pazartesi) günü yaptığı Olağanüstü Genel Kurul’da avukatlık mesleği ve yargının geleceği için önemli kararlar almıştır. 240 avukatın yoğun katılımıyla gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda, aşağıdaki şekilde kararlar üretildi: 1- “Barolar Birliğinin Yüksek Adliye Kurulunda Temsil Edilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü”nün oy çokluğuyla onaylanmasına; 2- “Yargıç atamalarının liyakat, yazılı sınav ve objektif kriterlere bağlı olarak gerçekleşmesini sağlayacak yasa değişikliği çalışması yapılması; yasa değişikliğinin sağlanması için Yargı, Yürütme ve Yasama organları nezdinde girişim yapılması ve süreç içerisinde gerekli gördüğü tedbirleri ve kararları alması için Baro Konseyi’ne yetki verilmesi”nin oybirliği ile kabul edilmesine.