Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından hazırlanan Yasa çalışması


İçerisinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz sürecini halkımızın en az zarar ve kayıpla atlatabilmesi ve alım gücünün korunması adına Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından hazırlanan yasa Yasa çalışması, Birlik Başkanları tarafından 25.11.2022 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sunuldu. 1977 Mal ve Hizmetler ( Düzenleme ve Denetim) Yasası’na fahiş fiyat artışı tanımlaması getirilmesini öngören yasa çalışması, özellikle olağanüstü ekonomik dönemlerin veya dalgalanmaların satıcılar tarafından suistimal edilerek ürün fiyatlarının fahiş surette artırılmasını engelleme amacı gütmektedir.