Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak işyerinde mobbinge yönelik hazırladığımız yasa taslağını sunmak ve bu alana yönelik istişarelerde bulunmak için KKTC Meclis Başkanı Fazilet Özdenefe'yi ziyaret ettik.


Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak işyerinde mobbinge yönelik hazırladığımız yasa taslağını sunmak ve bu alana yönelik istişarelerde bulunmak için KKTC Meclis Başkanı Fazilet Özdenefe'yi ziyaret ettik. Milletvekili Ürün Solyalı’nın da dahil olduğu toplantıda, KTBB Başkanı Av. Hasan Esendağlı, taslağın mobbinge dair yürütülecek bir yasama faaliyetine önayak olmasını amaçladıklarını ve bundan sonraki süreçte de iş birliği içinde yürütülecek çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını beyan etti. Ziyarette Esendağlı'ya, Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Av. Arzu İzveren, KTBB İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat ve taslağı Av. Ayşen Özdenefe ile birlikte hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz ile sürece teknik destek sağlayan Ahmet Türkdoğan, Arif Osum, Asya Akmandor ve İrem İlksoy eşlik etti.

21.5.2024