Kıbrıs Türk Barolar Birliği Olağanüstü Genel Kurul Notları


24/11/2022, Perşembe

Saat:14:13

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Olağanüstü Genel Kurul Notları

Divan: Başkan Hasan Esendağlı, Yusuf Tekinay, Aslı Murat

 

Gündem, Karar ve Öneriler

 

 1. Avukatlar (Değişiklik) Yasası Taslağı’nın Tartışılması ve Genel Kurulun Onayına Sunulması:  “Avukatlık Meslek İcrası” kapsamının genişletilmesini içeren yasa taslağının, üzerinde teknik çalışmalar tamamlanarak yasalaşması için yasama ve yürütme organlarına iletilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 1. Sorun ve Önerilerin Görüşülmesi: Bu başlık altında genel kurula katılan meslektaşların görüş ve önerileri konu başlıkları altında şöyle özetlenmektedir:

 

 • Ceza Davaları, Polis Görüşmeleri:
 • Ceza davalarının görüşmesi sürecinde, Fasıl 155 md 102’ye göre suçlar arasında ayrım yapılarak, savunmanın davalara ve davaların içeriğine ilişkin bilgi alabilme imkanları uygulamada belirlendiği; bunun müdafaa hakkının ciddi şekilde zarar görmesine neden olduğu; bu konuda yasa değişikliği yapılması gerektiği ifade edildi.
 • Savcıların Mahkeme binasında yargıçlar ile kurdukları ilişki ve yakın temas ile avukatın yargıçlar ile kurabildikleri temas imkanları arasında dengesizlik olduğu ifade edildi.  
 • Bazı mübaşir ve/veya odacıların özellikle genç meslektaşlarımıza karşı saygısız bir şekilde davrandığı dile getirildi.   
 • Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılama yapılmasının, çoğu zaman savcılık tarafından silah olarak kullanıldığı; bu konunun özellikle uzun süreli yargılamalarda hak ihlallerinin derinleşmesine neden olduğu; sanıkların masumiyet hakkı ortadan kalktığı ifade edildi.  

Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların tutuklu yargılanmasına ilişkin kriterlerin belirlenmesine dair Fasıl 155’te değişiklik önerisi hazırlamak ve uygulamadaki sorunları çözebilmek adına öneri geliştirmeye gönüllü bir ekip oluşturuldu.

Gönüllü avukatlar: Nurettin Karagözlü, Sunalp Sencer ve Cemre Günsel.

 • Ceza davalarında teminata bağlanan kişilerin, davaları gelene kadar uzun bir zaman bekletilebildiği; çoğu zaman yıllar geçmesine rağmen davaların getirilmediği; ceza davalarının getirilme sürecinin belirginleşmesi gerektiği; bunun için bir süre belirlenmesi için yasal öneri getirilebileceği; ayrıca ceza davaları için zamanaşımı düzenlemesinin de gündeme getirilebileceği ifade edildi.
 • Polisin avukatlara yönelik tavırları sorunlu olduğu, tutuklu ile görüşmeye gidildiğinde, çoğu zaman müvekkillerle yalnız başımıza görüşme imkanı bulunamadığı, görüşmeyi yapabilmek için uzun süre avukatların bekletildiği dile getirildi. Bu hususta pOlis nezdinde yapılan görüşme ve girişimlerle ilgili bilgi verildi.

 

 

 

 

 • Cezaevi
 • Sistemsizlikten kaynaklı ve uygulama ile ilgili sorunlar örnekleri ile ifade edildi. Mezkur sorunların Barolar Birliği heyetinin yapacağı ziyarette müzakere edilip çözümü için girişim yapılacağı Genel Kurul’un bilgisine getirildi.
 • Ücret tarifesi, meslekteki maddi sorunlar, ruhsat ücretleri,  mazbatalar, dava masrafları:
 • Meslektaşların fiyat kırmasının büyük bir sıkıntı yaşattığı; bu sebeple en azından taban fiyatın belirlenmesi gerektiği ifade edildi.
 • Kıbrıs’ın güneyinde Baronun uygulamasında emeklilik fonu olduğu; ruhsat alımlarında bunun dikkate alınabileceği; bu konudaki bir diğer alternatifin ise avukat pulu yöntemi olduğu ifade edildi.
 • Parasız – ücret karşılığı olmadan dava yapılmasının önüne geçilmesi gerektiği söylendi.
 • Masraf listelerinin yetersiz olduğu; yargıçların masraf takdirlerinin standartsız ve düşük olduğu; Aile davalarında ise hiçbir şekilde masraf verilmediği ifade edildi.
 • Masraf listesinde eksik olan ve eklenmesi gereken kalemlerin var olduğu ifade edildi. Buna ilişkin yüksek Mahkeme’ye sunulacak önerileri Av. Orhun Arsal hazırlayacak.
 • Mahkeme tarafından atanan avukatların ücretleri çok yetersiz kaldığı ifade edildi.
 • Ruhsat ücretlerimizin direkt Baroya yatırılması gerektiği ifade edildi. 
 • Mazbata yatırımlarına ilişkin karmaşa ve gecikmenin çözülmesi gerektiği ifade edildi.
 • Mazbata için yatırılan iaşe masraflarının tahsil edilmeyen mazbatalar için iade edilmesi gerektiği ifade edildi.
 • Bu konularda Yüksek Mahkeme nezdinde yapılan ve yapılacak olan girişimler Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

 

 • Meslek icrasında yaşanan sıkıntılar:
 • Tebliğlerin ada genelinde ama özellikle Lefkoşa’da büyük bir sorun olduğu ifade edildi.
 • İstinaf tebliğ sürelerinde sıkıntılar yaşandığı; tebliğin devlet memurları tarafından yapılmasından dolayı, çoğu zaman mesai saatlerinde gerçekleşemediği; bu sebeple de aksaklıklar yaşandığı; mesai saatlerinde çalışan ve iş adresi bilinmeyen veya sabit bir yerde çalışmayan kişiler için tebliğin imkansız hale geldiği ifade edildi ve tebliğ sisteminin özelleştirilmesi gerektiği öneri olarak sunuldu.
 • Mahkeme hizmetlerinin genel olarak nitelik kaybına uğradığı, çöktüğü ifade edildi.
 • Vergi ve Tapu Dairelerinde yaşanan sorunlar örnekleri ile ifade edildi.  Bugüne kadar Baro tarafından yapılan girişimlerle ilgili bilgi verildi. Sorunların yerinde ve ivedi çözümü için Baro bünyesinde bir komite kurulması önerisi üzerine gönüllü meslektaşlardan bir komite oluşturuldu.

Gönüllü avukatlar:

Vedat Tezcan (Baro Konseyi üyesi)

Çağdan Eryılmazlar ve Meltem Atakara (Girne)

Hasan Alkan (Lefkoşa)

Özgür Dayıoğlu (Mağusa)

Orhun Arsal (Güzelyurt)

Sim Karahasanoğlu (Lefkoşa)