Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Göreve


Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Göreve

Okulların açılmasıyla birlikte eğitimdeki sorunlar da görünür olmaya başladı.  Okul binalarının güvenliği ve tam gün eğitime ilişkin alınan kararlar çerçevesinde yürütülen tartışmalara, son zamanlarda daha derin hak ihlallerine neden olabilecek bir olay daha eklendi.

Hafta başında, Gönyeli’deki Fatih Sultan Mehmet Han isimli yurtta 18 yaş altındaki çocukların aileleri olmadan ikamet ettiği veya eğitim aldığına ilişkin haberler basına yansıdı. Bahse konu meselede yasa gereği yurtları denetleme yetkisi olan Sosyal Hizmetler Dairesi ise hiçbir açıklama yapmadı. 8/1988 sayılı yasaya göre Sosyal Hizmetler Dairesi, özel kuruluşlarca veya hayır kurumlarınca açılacak yurt ve huzurevlerine izin verip onları denetlemekle görevlidir. Ayrıca Anayasa’nın 59. maddesine göre; her türlü öğretim ve eğitim etkinliği Devletin gözetim ve denetimi altında yapılabilir. Bu çerçevede eğitim vermek adına kullanılacak bir binanın Eğitim Bakanlığı, özel bir yurdun ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kontrolü ve denetimi altında olması gerekir. Ocak ayında KTÖS tarafından, bakanlıklara ve Mağusa Polis Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlara göre Mağusa ve İskele bölgelerinde, son zamanlarda ise Gönyeli ve Gaziveren’de benzer evlerin ve yurtların kullanıldığına ilişkin bilgiler alıyoruz.

Anayasa başta olmak üzere yerel yasalar ve mevzuatımıza 1996 yılında dâhil edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, “çocuğun üstün yararı” ilkesi çerçevesinde ihmal ve istismarı önlemek için devlete sorumluluk ve görevler yüklemektedir. Netice itibariyle K. T. Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi olarak, ne olduğu belirsiz vakıf ve derneklerce kullanılan binalarda ihmal ve istismar vakaları yaşanmadan gereğinin yapılmasını talep eder, ücretsiz ve erişilebilir etüt merkezlerinin devlet tarafından sağlanması gerektiğini hatırlatırız.

K. T. Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi

12/10/2023