E-imza başvuru, kurulum ve kullanım sürecine ilişkin eğitim düzenlendi.


E-imza başvuru, kurulum ve kullanım sürecine ilişkin eğitim düzenlendi. 10 Ocak Çarşamba günü, eş zamanlı olarak Barolar Birliğinde yüz yüze ve Zoom üzerinden gerçekleştirilen eğitimde, avukatların günlük işlerinde bir yenilik olacak olan e-imza başvuru ve kullanım süreciyle ilgili, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı Denizler Bilişim direktörü Lisani Deniz tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Elektronik imzanın arşivleme ve doğrulanabilirlik gibi faydalarından da bahsedilen eğitimde ayrıca e-imza kullanımında gerekecek altyapı için Avukatlara uygulanacak özel indirim oranlarının da duyurusu yapılmıştır.

Bilindiği üzere 28 Aralık 2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da oybirliğiyle kabul edilen “İcrai Meslek Nitelikli Hizmetlerin Sağlanmasında Uyulacak Esaslar Tüzüğü” uyarınca, Avukat tarafından hazırlanan hukuki belgelerin son sayfasında, hazırlayan avukatın açık ismi, Avukatlar Sicili kayıt numarası ve imzasını içeren bir şerh bulunması zorunlu kılınmıştır. Yine tüzükte, bu maksatla elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı değeri taşıyacağı belirtilmişti.