Anayasaya Aykırı Atılan Her Adım Hukuk Devletini Yok Saymaktır